Priežiūra

Jeigu SD kortelė užsipildė, df-h komanda rodo, kad naudojama 100% kaupiklio vietos atlaisvinti dalį vietos galima išvalant atsiųstus .deb paketus (cache) su komanda:

sudo apt-get clean

Po to bandome paleisti mysql serverį:

root@raspberrypi:/etc/init.d# ./mysql start
[ ok ] Starting mysql (via systemctl): mysql.service.

Prisijungiame su root vartotoju ir ištriname pagrindinę duomenų kaupimo lentelę:

root@raspberrypi:/etc/init.d# mysql -u root -p
mysql> use vejojegaines;
mysql> truncate spi;
Query OK, 0 rows affected (5 min 41.32 sec)

Parašykite komentarą