Vidutinių reikšmių matavimas ir perdavimas į DB

Nerandant metodo, kaip momentines analogines reikšmes versti į apibendrintas (Užduotis: tris sinusoidės absoliučius taškus su X ir Y koordinatėmis transformuoti į sinusoidės amplitudę ir kampinį greitį), supaprastiname užduoties sprendimą ieškodami minimalios ir maksimalios sinusoidės taškų laike ir čia išskaičiuojame jos amplitudę. Matavimo laikas preliminariai imamas lygus vienai sekundei. Ši prielaida siejama su visos sistemos inertiškumu. …

Skaityti toliau