MySQL, Apache, PHP instaliavimas

Pasileidžiu termilnalą pasitiktinti, gal yra PHP?
#sudo su –
#find / -name php.ini
Nieko nerado. Tada einu į Menu->Preferences->Add/Remove Software.Randu Apache HTTP Server (apache2-2.4.10-10+deb8u4), pažymiu varnele ir spaudžiu OK. Prašo autorizacijos, pasirinkimui useris: pi arba root. Šiaip sistemoje root nesuteiktas slaptažodis, tačiau čia root be slaptažodžio netinka. Pakeičiu root slaptažodį į ‘root’ komanda ‘passwd root’ tame pačiame, kaip ir failo paieškos terminaliniame lange. Toliau ieškau php5 paketo. Randu server-side, HTML-embeded scripting language(metapackage). Instaliuojam. Sekantis paketas MySQL database server. Papildomai suinstaliuojame mc paketą.

Teko perinstaliuoti visą SD kortelę, taigi pakartoti visas komandas. Čia pateiksiu santrauką, ką reikia instaliuoti
Radau rekomenduotiną eiliškumą su papildomais paketais:

apt-get install mysql-server mysql-client
apt-get install apache2 (apt-get install apache2 -y - ką reiškia raktas -y?)
apt-get install php5 libapache2-mod-php5 
(
paskutinėje Rpi versijoje jau php7 instaliuojamas 
apt-get install php libapache2-mod-php -y 
pataisyti short_open_tag=on faile /etc/php/7.0/apache2/php.ini
Kad veiktų apache su mysql:sudo apt-get install php-mysqli.
kad išvedinėtų klaidas pataisom: display_errors=on nustatymą php.ini faile. 
Be jo error_reporting() funksija neveikia
)
apt-get install proftpd 
apt-get install libmysqlclient-dev 
apt-get install wiringpi 
apt-get install iptraf

Po to perstartuojame apache servisą:
Jei reikia kitų paketų:

apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-intl php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

Enable Remote Access (Grant) Home / Tutorials / Mysql / Enable Remote Access (Grant) If you try to connect to your mysql server from remote machine, and run into error like below, this article is for you.

Change mysql config
Start with editing mysql config file

vim /etc/mysql/my.cnf

Comment out following lines.

#bind-address      =127.0.0.1
#skip-networking

If you do not find skip-networking line, add it and comment out it.

Restart mysql server.

~/etc/init.d/mysql restart

Change GRANT privilege

2 mintys apie “MySQL, Apache, PHP instaliavimas

 1. Gavau klaidą startuojant /var/log/mysql/error.log:

  InnoDB: Database page corruption on disk or a failed
  InnoDB: file read of page 560.

  Į /etc/mysql/my.cnf konfigūracinį failą įterpiame DB taisymo komandą:

  [mysqld]
  innodb_force_recovery = 1

  Po to komanda „mysqld_safe &“ MySQL serveris pasileido.
  MySQL serverio valdymo komandos: /etc/init.d/mysql:

  „./etc/init.d/mysql start|stop|restart|reload|force-reload|status“

 2. Statinio adreso suteikimas: į failą /etc/dhcpcd.conf įrašome eilutes:

  interface eth0
  static ip_address=192.168.2.177
  static routers=192.168.2.1
  static domain_name_servers=192.168.2.1
  static domain_search=

  Leidžiam dirbti su SSH (nutylint uždrausta):

  raspi-config

  Interfacing options->P2 SSH->Yes

Parašykite komentarą